Kurzusaink

 

Az Újegyetem közösségének tevékenysége közösen kialakított és megvalósított oktatási programok mellett kisebb léptékű, önálló kurzusok köré rendeződik. Általános jellemzőjük, hogy az ötletgazdáik egyben szervezők is, akik a témafelvetésük körül kialakuló csoport munkáját, az eredeti témafelvetés megvalósulását, további alakulását tartják körforgásban. Az átfogóbb képzési programok mindegyike, az önállóan hirdetett kurzusoknak pedig nagy része több tudomány- és alkotóterületet egyaránt elméleti és gyakorlati megközelítésből ölel fel komplex területeket megmozgató kutatói műhelyek, szemináriumok formájában, melyek későbbi, nagyobb kiterjedésű programok kiindulópontjai is lehetnek. Közös vonásuk, hogy egymást átfedő tudományterületeken – legyen az a hang és nyelv viszonya, érzékeléselmélet, tánc/mozgásfilozófia, neurológia és informatika kombinációja – az érzékszervek valóságalkotásban betöltött szerepét és lehetőségeit vizsgálják. A környezetünkkel viszonyrendszerbe került mozdulatok és benne az egyéni mozgatottság tényezőit olyan, az érzékszervekre ható folyamatok elemzésével tárjuk fel, amely révén az ismeretek nem tudományos kategóriák mentén, hanem tudáslehetőségekként épülnek ki, és melyeket a résztvevők, saját érdeklődési területeikhez kapcsolva, önmaguk szervezik elhivatottságuk részévé. Tehát a szakmaiság, önképzés és tudásszerzés építőelemeit a szakmai csoport alakítja ki és a résztvevő egyén rakja össze. Ezek a tudás-magvak mind összeilleszthetőek, mivel az általuk kijelölhető szakma vagy képesség nem mutat eleve elrendelt irányba.

Az első körben meghirdetett, kisebb formátumú önálló kurzusaink féléves időviszonylatban gondolkodnak: heti rendszerességű, összesen 10-12 alkalommal, gyakorlati kiegészítésekkel, online és helybeni alkalmakkal terveznek.

Jelenleg meghirdetés alatt álló önálló kurzusaink:

  • Hangzó grammatika (zene és nyelviség, zene-nyelvi kódolások, statisztika, adatvizualizáció/-szonifikáció, hangképzés)
  • A cselekvő tér – A test-észlelet mint a tudásszerzés és alkotás helye (tánc/mozgásfilozófia, képzőművészet, építészet, fenomenológia, szociálpszichológia, kritikai kartográfia)
  • Smarni - Interobjektív kartográfia (nyitott tematikájú műhely)

Az önálló kutatói műhelyek és kurzusok bemutatkozása 2021. április 10-én lesz; ezzel egyidőben a hozzájuk tartozó weboldalakon is lehet tájékozódni róluk, valamint a jelentkezés is nyitott a leírásokban említett határidőig.

Az Újegyetem mindegyik képzése akkreditálatlan és önfinanszírozó.


Ha hiányolod saját kutatói területedet, és hozzá szeretnéd azt adni a palettához, akkor itt lehet jelentkezni.