Az alternatív felsőoktatás előzményei az Egyesült Államokban (1. rész)

Habár az oktatás mindenhol az állami feladatvállalás része, mind az alap- és közép-, mind pedig a felsőoktatás terén a kiélezett történelmi helyzetekben újra és újra megerősödik az igény az alternatív megoldások felé. Az Egyesült Államokban három nagy ilyen egyetemalapítási hullámot tapasztalhatunk: a 19. század közepén, a '60-70-es években illetve az elmúlt 10 évben.

Általános jellemzője ezeknek a kezdeményezéseknek, hogy nemcsak pedagógiai újításokkal álltak elő, hanem a tantervre, fenntartói modellre nézve is kísérleti megközelítést alkalmaznak. Az alternatív felsőoktatási intézmények többsége kooperatív pedagógiai módszerre épülő, szabad tantárgyválasztást és -kialakítást lehetővé tevő, az oktatást valamilyen gyakorlati tevékenységgel (munka, önkéntes szolgálat stb.) kiegészítő és az intézmény polgárai által alkotott önkormányzatiság elvén működtetett szerkezetre épül. Általános elvük a diákok kritikai érzékének és környezetük (legyen az szakmai, szociális vagy épp természeti közeg) iránt érzett felelősségének erősítése. Finanszírozásukat és óraszervezésüket illetően szórást tapasztalunk annak függvényében, hogy milyen réteget céloznak meg: tandíj tekintetében a 21.496$/félév alapdíjú College of the Atlantic és az ingyenes Deep Springs College a két véglet, míg az óraszervezések folyamatosan alakulnak az intézményeknél, a mindenkori céloknak megfelelően: teljes izoláció vagy épp a munka mellett végezhető.


A következőkben néhány példát mutatok be a első nagy alapítási hullám során létrejött intézményekből.

Az 1850-ben alapított Antioch College (Yellow Springs, Ohio) már a kezdetektől szabad- és reform-szellemű intézmény volt: az elsők között adott egyenlő jogokat az afro-amerikai hallgatóknak, módszerei a kooperatív pedagógiára épültek. Rendszeresen bezárt majd újranyitott (legutóbb 2008-11. között is zárva volt), többnyire financiális okok és az aktuális jelenkorhoz képest határfeszegető témái és aktivista fellépése folytán. Indulása után több mint hetven évvel, 1927-ben kezdte csak hivatalosan akkreditálni alapképzését. Legnagyobb hallgatói létszáma 500 volt, de jelenleg 100 körüli hallgatóra jut 85 tanár és 37 fős adminisztratív személyzet. Tandíjas ($11.983 / félév).

Az Antioch College. A kép forrása: https://antiochcollege.edu/about/action/

Az 1863-ban indult Goddard College (Plainfield, Vermont) képzési programja mélyen gyökerezik az amerikai pragmatizmus által hozott nevelési demokrácia módszereiben: a tantermi oktatás a vitát gyakorolja (ahogy az a nyitóképen is látszik), a hallgató a maga által kialakított, egyéni tanterv mentén halad, az elméleti ismereteket a gyakorlati tevékenységen keresztül adja át, az intézmény működése pedig az önkormányzatiság elvén működik, amelyben minden résztvevőnek azonos értékű szava van. 71 hektár területű campus-án jelenleg low-residency formában működik, ami azt jelenti, hogy a hallgatók a szemeszter során kb. 8 napos, intenzív időszakokat töltenek együtt helyben, egyébként pedig egyéni utakat járnak. A távollét ideje alatt rendszeresen konzultálnak a mentoraikkal csomagok (fizikai vagy elektronikus) formájában, és így adnak számot kutatói, publikációs tevékenységükről és arról, hogy hol tartanak az egyéni tantervükben. Jelenleg 364 hallgatóra 64 oktató és 50 fős adminisztratív személyzet jut. Tandíjas ($8.542 / félév)

 

Goddard College. A kép forrása: https://www.goddard.edu/

Az oktatást a munkavégzéssel és önkéntes szolgálattal egységben kezelő, 1894-ben indult Warren Wilson College (Swannanoa, Észak-Karolina), abból a célból, hogy a környékbeli munkások számára munka mellett végezhető oktatást nyújtson. Azóta ez szintet lépett és talán kicsit meg is fordult: egyetemi oktatást nyújt alap- és mesterfokon, ennek kiegészítéseként pedig az intézmény (agrár)munkát szervez a hallgatóinak. Mindegyikük számára kötelező a tanulmányok mellett ebben közreműködni az intézmény saját területein (egy 111 hektáros farm, konyhakert és egy 252 hektáros erdő), valamint szintén a program része valamilyen közösségi/önkéntes szolgálat ellátása is. A képzési területei a korábban említett intézményekhez hasonlóan a hagyományos liberal arts diszciplinái (történelem, nyelv, irodalom, természettudományok, filozófia, vallás, társadalomtudományok) mellett pl. biológia és környezettudomány. Tandíjas ($18.740 / félév), de Észak-Karolina állam lakói számára egy ösztöndíjprogram keretében ingyenes.

Diákok a farmon. A kép forrása: http://portraitofafarm.blogspot.com/2010/08/swannanoa-nc-warren-wilson-college-farm.html

 

A széleskörű nyitottság érdekében minden hallgató számára ingyenes a Berea College (Berea, Kentucky), ami a déli államok közül elsőként vállalt koedukált és szegregáció-mentes oktatást 1855-ben, amikor egy iskolai tanteremben elindult. Történetén végighúzódik keresztény kötődése, mindenfajta vallási elköteleződés nélkül képviselve azt, hogy mindenki egyenlőnek születik. Jelenleg az Egyesült Államok 33. legjobb liberal arts egyeteme (a 930-ból), 1688 diákkal, akik számára kiterjedt támogatásokat biztosít a fentieken túl is, tanulmányutak és infrastruktúra finanszírozásával. A hallgatók a "Work, Learning, and Service" jegyében heti 10 órát dolgoznak a campus-on, a legváltozatosabb, leginkább valószerű munkakörökben (építkezések, pedagógus-asszisztencia, IT, titkárság stb.)

A többiekhez képest kicsit később, épp 100 éve indult Kaliforniában a Deep Springs College, amit azért is emelnék ki, mert az USA legkisebb felsőoktatási intézménye: 30-nál több hallgatója nem volt, akik a fentiekhez hasonló alternatív módszerekkel (tanulmányok, munka és önkéntesszolgálat), de izolált körülmények között töltenek két évet. Hallgatói csak férfiak lehetnek. Az intézmény célja, hogy olyan önálló vezetőket képezzenek, akik felelősen, szociális és morális érzékenységgel, szolgálatként értelmezik képviseleti szerepüket. Tandíj nincs, viszont a kötelező munka a többiekhez képest a legmagasabb, 20 óra hetente, ami az igazgató elmondása szerint intenzív és olykor kényelmetlen, nyilvános közösségi részvétel. Ugyanő üzeni azoknak a hallgatóknak, akik az intézet által kínált program egyik-másik része iránt nem érdeklődnek, hogy ideiglenesen tegyék félre nemérdeklődésüket.

Deep Springs diplomaátadó. A kép forrása: https://www.deepsprings.edu/

 

Az alternatív felsőoktatás története során kiérlelt elvei és módszerei véleményünk-szerint itt-ott felbukkannak az európai felsőoktatásban is, de korántsem olyan explicit módon (opcionális mobilitási programok, tanulmányok mellett szervezett munka stb), mint a fenti eseteknél, ezzel együtt viszont a liberal arts alapképzési programok és egyéb, helyi adottságokhoz igazodó alternatív formák felbukkanása figyelhető meg.

A következő részben a 20. század második felében indult intézmények megközelítéseit tekintjük majd át.

Ajánlott linkek:
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alternative_universities
- https://www.educationrevolution.org/blog/list-of-alternative-higher-education/
-
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts_education

(Kovács Balázs)