Hangzó grammatika

~ A dekódolás művészete
szeminárium és műhely

Áttekintés

A Hangzó grammatika a tudatos hallgatás, befogadás, az egyén és közösségi lét között húzódó kommunikációs csatornák értelmezésére, észlelésére koncentrál. Az információ hangzó nyelvvé való konvertálása közben fejlesztjük a szociális érzékenységet, társadalmi és társas kommunikációt, tudatosan, művészi koncepcióban és stilisztikai eszközökkel manipuláljuk az adó és vevő között megjelenő zajt.

A kurzus egyszerre elméleti és gyakorlatorientált. Heti rendszerességgel, online képzésben mélyednek el a hallgatók a hangképzés és a nyelv értelmezésének tudományában. Áttekintjük történetileg zene és nyelv kapcsolatát, majd megvizsgáljuk a 20. századi nyelvi hang-kódolásokat. A szemeszter második felében a nyelvet, mint adathalmazt szonifkáljuk, saját applikáción alapuló grafikus kotta segítségével.

Zeneszerkesztő program ismerete nem szükséges, hisz gyakorlati óráinkon elsajátítjuk a hangszerkesztés lépéseit is.

Kiket várunk?

A Hangzó grammatika célja, hogy elkezdjünk a nyelvre, mint egy improvizatív szólamra figyelni hangzó környezetünkben. A jelek egymáshoz való viszonya és különbségei zeneileg értelmezhetőek, a szólamok pedig hangzó gesztusokban kommunikálhatók. A hallgatás és a nyelv adatszonifikációs vizsgálata rásegít arra, hogy egy új, mélyebb jelentésréteget tudjunk kommunikálni akár idézett, akár improvizált szövegek alapján. Az antropofón soundscape egy generatív zenei alkotás, melynek vizsgálata, elemzése hasznos lehet laikusoknak, gyakorló zenészeknek, de akár a kommunikációs technológia iránt érdeklődőknek is.

A képzés formája

Képzés kezdete: 2021. szept. 14.
A képzés online formában történik, heti két alkalommal.

Elméleti szemináriumok: kedd 18:00-20:00
Hangműhely: csütörtök 18:00-20:00

Személyes konzultációk
Gyakorlati műhelymunkák: január, február eleje, 1o1 mentorokkal
Helyszín: Pannónia Stúdió, Budapest

Vizsgamunkák leadási határideje: február 15.
Vizsgamunkák bemutatása: online, offline hangzó térben

Záró esemény: Koncert

~ Sound grammar | szeminárium

Program

 • A kurzus több megközelítés alapján vizsgálja a nyelv és hangok kapcsolatát. Minden hallgató maga dönti el, hogy a szemináriumok alatt leadott, elméleti anyagok közül melyik irányon indul el, mikor vizsgamunkáját megtervezi.
 • A hallgatók munkáját ajánlott olvasmányok, személyes konzultációk, csoportos műhelymunkák, alkotói közösségben levő aktív részvétel segítik.
 • A záró eseményen a hallgatók bemutathatják szöveg-etüdjeiket, hangtájaikat, hangoskönyveiket, melyeket egyénileg vagy csoportosan is elkészíthetnek.
 • A vizsgamunkát a kurzus felénél beadott vízió előzi meg. A bemutatott vizsgamunkák a vizíóban megfogalmazott szempontok alapján kerülnek értékelésre.

Oktatóink

Kurzusvezető: Sinkó Bori - sound design, soundscape

Bali János - zenetörténet
Görcz Andrea - adatvizualizáció, creative coding
Kellner Balázs - médiatudomány
Kemény Viktor - pszichológia, zeneterápia
Kovács Balázs - zenetörténet, szonifikáció, soundscape
Kovács-Parrag Judit - nyelvészet
Markos Levente - sound design, elektrotechnika, hangtechnika
Rosenthal Dóra - creative coding, statisztika

Elméleti szemináriumok

 1. Zene és nyelv kapcsolatának története (Bali János)
 2. Zenei és nyelvi rögzítések alakulása (Kellner Balázs)
 3. Zene-nyelvi kódolások (Kovács Balázs)
 4. Hangi érzékelés, észlelés, hatás (Kemény Viktor)
 5. A zene érzelmi kommunikációja; akusztikai kommunikáció (Kemény Viktor, Kovács Balázs)
 6. Hangzó teatralitás, dramaturgia (Kovács-Parrag Judit)
 7. A grafikus kották világa (Görcz Andrea)
 8. Nyelvi analízis (Rosenthal Dóra)
 9. Nyelvi adatvizualizáció (Görcz Andrea)
 10. Szonifikáció (Kovács Balázs)

Hangműhely

 1. A hangtechnika története: analóg effektek, rögzítési eszközök
 2. Pro Tools First alapozó: ismerkedés a programmal
 3. Field recording I.: észlelés, hangtáj elemzés, a soundscape elemei. Dramaturgiai hatások atmoszférák változtatásával
 4. Field recording II.: terepgyakorlat, hangséta, saját hangbank készítése
 5. Field reccording III.: mesterséges hangtáj építése DAW segítségével
 6. Sound editing I.: vágási technikák
 7. Sound editing II.: nyújtási technikák. Microsampling
 8. Sound editing III.: effektezés, Panoráma
 9. Automatizációk
 10. Mixing I.: ismerkedés az EQ-val.
 11. Mixing II.: tudatos sávszerkesztés, funkciók. Keverési problémák
 12. Mastering I.
 13. Mastering II.

Célok

 • A műhely végére a hallgató a szövegi funkciókat tudatosan, a szükséges sound design eszközök használatával új kontextusba tudja helyezni.
 • Megismeri és alkalmazza a grafikus kottákat, záró prezentációjához adatvizualizáció segítségével, saját kottát készít.
 • Elemezni tudja hangzó környezetét, geofón, biofón és antropofón atmoszférákat értelmez, alakít ki maga körül.
 • Statisztikailag vizsgálja a nyelvet, generatív zenei etüdöt állít össze, a nyelvi jelek belső rendszerének szonifikálásával.
 • Érzelmi hatásokat képes sound design eszközökkel kifejezni, hangzó dramaturgiát épít, ismer pszichoakusztikai hatásokat, melynek köszönhetően tudatosan irányítja a hallgatót műve folyamán.

 


Technológia

A kurzus folyamán szükséges eszközök: számítógép, hang rögzítésére képes telefon vagy mikrofon. (Mono és sztereo jel egyaránt)

A műhelymunkák folyamán csak ingyenesen hozzáférhető szoftverekkel dolgozunk, melyek a következők: Pro Tools first, Spear, Audacity, Zoom, ASR, Jamulus.

Részvételi díj

A kurzus 8 fő jelentkezésénél indul.
A csoport maximális létszáma: 15 fő.

 • A tandíj a teljes kurzusra: 125 000.-
 • Azoknak a diákoknak, akik rendelkeznek hangszerkesztő program ismeretével, megtehetik, hogy csak a szemináriumokat hallgatják.
  Tandíj: 62 500.-
 • Az Újegyetem más kurzusait hallgató diákoknak lehetőségük van Hangműhely gyakorlati óráinkhoz csatlakozni. Kérjük, ezt a jelentkezési lapon jelezzétek!
  Tandíj: 62 500.-
 • Lehetőség van havi részletekben fizetni a tandíjat.
 • Ösztöndíjas programunk keretén belül szemeszterenként 1 diák ingyen látogathatja a kurzust. Erről részleteiről a későbbiek során adunk hírt.

A jelentkezés módja

A jelentkezés online történik.
Az alábbi adatlap kitöltésével szeretnénk a közös munkát elkezdeni: Jelentkezési lap – Hangzó grammatika

Az adatlap részeként, kérjük, írjatok bemutatkozó szöveget, mely az alábbiakat is tartalmazza (opcionálisan):

 • A szakterület, ami leginkább felkeltette az érdeklődésedet;
 • Rövid bemutatkozás, elérhetőség;
 • Zenei múlttal rendelkezők esetében kérünk referencia-munkákhoz linkeket. A hallgatói háttértudás különböző szintezettségét így tudjuk kreatívan beépíteni a tervezett tananyagba;
 • Olyan hangzó anyagokra is kérnénk utalást, melyek inspirációt nyújtanak az alkotáshoz; 
 • Milyen ponton látod, hogy fejlődni szeretnél a kurzus folyamán?
 • Kérünk, hogy jelölj meg egy célt, ahova el szeretnél jutni a kurzus végére.
 • Van-e olyan konkrét terület, ahol hasznosítani szeretnéd az itt megszerzett tudást? (Így nem várt kapcsolódási lehetőségeket is figyelembe tudunk venni, beemelni a tematikába.)
 • Szívesen várunk ötleteket, hogy a kurzus spektrumán milyen területekre lenne még érdemes fókuszálni?

A kurzus szervezésénél figyelembe vesszük a jelentkezők igényeit, a tanmenetet pedig fókuszáltan irányítjuk azokra az érdeklődési területekre, melyek nagyobb hangsúlyozottsággal jelennek meg a hallgatók körében. A kurzus oktatói számára fontos a diskurzus, egy olyan alkotói közösség létrehozása, ahol a kölcsönhatások nem hierarchikus, hanem demokratikus módon rendszereződnek.

Jelentkezési határidő: 2021. július 1.
A formális jelentkezést követően felvételi beszélgetésre invitáljuk a hallgatókat, így kezdve el a közös munkát.

A felvett hallgatóknak augusztusban alkotótábort szeretnénk szervezünk, ahol személyes ismerkedésre és szakmai eszmecserékre is lehetőség nyílik.

 

Kurzus-hírlevél

 (az illusztrációk Görcz Andrea, Sinkó Bori és RhythmosNoir munkáinak részletei)