Ú1 kutatói műhelyek és kurzusok bemutatkozása

 
Ú1 kutatói műhelyek és kurzusok bemutatkozása
2021. április 10. szombat 19h

 
Az elmúlt hónapok során az Újegyetem oktatói és kutatói közössége megformálta a későbbiek során meghirdetésre kerülő képzési, kutatói programjait, valamint önálló kurzusait. Ez utóbbiak közül az este során három olyan kutatói műhelykurzust mutatunk be, amelyek bár kisebb időbeli kiterjedésűek, de tudományterületeiket illetően komplex és széleskörben kiterjeszthető jellegük folytán várják a hozzájuk kapcsolódó érdeklődőket.
 
A szóban forgó három tudás-műhely a hang, a szó és a mozgás köré szerveződik. Közös jellemzőjük, hogy sajátos módon egymást átfedő tudományterületeken – legyen az a hang és nyelv viszonya, érzékeléselmélet, tánc/mozgásfilozófia, neurológia és informatika kombinációja – az érzékszervek valóságalkotásban betöltött szerepét és lehetőségeit vizsgálják. A környezetünkkel viszonyrendszerbe került mozdulatok és benne az egyéni mozgatottság tényezőit olyan, az érzékszervekre ható folyamatok elemzésével tárjuk fel, amely révén az ismeretek nem tudományos kategóriák mentén, hanem tudáslehetőségekként épülnek ki, és melyeket a résztvevők, saját érdeklődési területeikhez kapcsolva, önmaguk szervezik elhivatottságuk részévé. Tehát a szakmaiság, önképzés és tudásszerzés építőelemeit a szakmai csoport alakítja ki és a résztvevő egyén rakja össze. Ezek a tudás-magvak mind összeilleszthetőek, mivel az általuk kijelölhető szakma vagy képesség nem mutat eleve elrendelt irányba.
 
Az est során 20-20 percben bemutatjuk az alábbi műhelykurzusokat:
  • Hangzó grammatika (zene és nyelviség, zene-nyelvi kódolások, statisztika, adatvizualizáció/-szonifikáció, hangképzés)
  • A cselekvő tér – A test-észlelet mint a tudásszerzés és alkotás helye (tánc/mozgásfilozófia, képzőművészet, építészet, fenomenológia, szociálpszichológia, kritikai kartográfia)
  • SmarniInterperszonális kartográfia (nyitott tematikájú szeminárium és multimédia-műhely)
 
A bemutatókat szabad beszélgetés és zenehallgatás követi a felvázolt témákhoz ill. a kezdeményezés koncepciójához illeszkedve.
Szeretettel várjuk azokat, akik résztvevőként bekapcsolódnának ebbe a munkába.
 
~ zoomlink: https://zoom.us/j/99274116605?pwd=ekF2R3ZlK05RTFlhcVVmN2pONVA1UT09 (Meeting ID: 992 7411 6605 // Passcode: u1)
 
*
 
Az Újegyetem egy szabadformátumú, alulról szervezett oktatói-kutatói-alkotói közösség, ami kurzusait, képzési programjait különböző tudományterületek képviselőinek együttműködésével alakítja.
 
(a fejlécként használt kép Fórizs Fanni festményének felhasználásával készült)