Több irányból is érződik, hogy a hazai felsőoktatás kényszerű, elmulasztott vagy rosszul véghezvitt átalakulásai folytán egyre kevésbé képes kiszolgálni a jelenkori igényeket fenntartható, mindenki számára elérhető módon. Ezzel mintegy önként levetni látszik magáról a Magna Charta Universitatum által hordozott alapelvek zömét, csak méginkább erősítve az igényt és szükséget ezen elvek alternatív, újszerű formában történő továbbvitelére. Nézeteink szerint egyik lehetséges megoldás erre a helyzetre egy alulról szerveződő, öntörvényű egyetemi forma kialakítása. Organikusan, lassan érő, nyitott, kooperatív, tanulás- és kutatáscentrikus és fenntartható formában valamint a diszciplinák konstruktív összekapcsolásában gondolkodunk, amit egészen alulról építünk fel, különösen figyelve az eddig kialakított konstrukciókban rejlő hibák feltárására és elkerülésére.

Az általunk körvonalazott újegyetem integrálni szeretné az akadémiai tudásátadás, a gyakorlati munka ill. közösségi tevékenység folyamatát, és oktatói, hallgatói ennek leginkább kreatív, önmagukhoz képest is új megoldásait keresik. Központban a szabad vizsgálódás és a kritikai szemlélet áll, mindezt 21. századi módon: a diszciplinák átjárhatósága mentén szervezve, a kooperációra, a diskurzusra és az önkormányzatiságra építve. Az újegyetem a hazai akkreditációs eljárásoktól és a fenntartói kapcsolatoktól független; saját, belső, oktatói-kutatói közössége által elfogadott normákat alkalmaz.

Jelenleg önálló kurzusokat hirdetünk és készítünk elő, valamint önszerveződésünk eredményeit időről időre nyilvános programok keretében mutatjuk be (mint pl. az Ú1 kutatói műhelyek és kurzusok bemutatkozása). Továbbra is nyitva állunk a közreműködő oktatók-kutatók, hallgatók és támogatók csatlakozása előtt! Jelentkezni ezen az űrlapon keresztül lehet.

 

Ú1-hírlevél