Egy lehetséges, működő szövetkezeti modell

A Mondragon Egyetem (MU) 1997-ben jött létre, három oktatási szövetkezet (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa “Jose Mª Arizmendiarrieta” S.Coop., ETEO S.Coop. and Irakasle Eskola S.Coop) integrációjának eredményeként.  

Az egyetem elválaszthatatlan az 1956-ban alapított Mondragon ipari szövetkezeti hálózattól, olyannyira, hogy valójában maga a szövetkezeti hálózat az egyik oktatási szövetkezetből, az 1943-ban alapított, demokratikusan működtetett politechnikai szakiskolából nőtte ki magát, melynek végzős diákjai 1956-ban alapították meg az első szövetkezetet, olyan céllal, hogy az elméletben tanultakat átültessék a gyakorlatba. Ma a Mondragon szövetkezeti hálózat 261 tagszervezettel rendelkezik, a baszk tartomány legnagyobb vállalata és a hetedik legnagyobb cég Spanyolországban. A szövetkezeti hálózat a munkavállalók tulajdonában van, és munkás önigazgatással irányított, mely a dolgozók, azaz a tagok alapvető egyenlőségére épít, és 10 alapelv mentén működik. Az alapelvek a következők: (1) Nyitott tagság, (2) Demokratikus szerkezet, (3) A munka szuverenitása, (4) A tőke eszközjellege, alárendelt szerepe, (5) Önigazgatás, részvétel a vezetésben, (6) Jövedelmi szolidaritás, (7) Kooperáció, (8) Társadalmi szerepvállalás, (9) Egyetemes jelleg, (10) Oktatás-képzés. Ennek a szövetkezeti hálózatnak a része a Mondragon Egyetem, ami a fenti alapelveket képviselve önmagát non-profit szövetkezeti magánegyetemként definiálja. 

A Talleres Ulgor, a csoport első gyára a '60-as években. A kép forrása: https://www.mondragon-corporation.com/en/history/

 

A Modragon Egyetem vállalkozásokhoz közeli intézmény, azaz azzal a céllal jött létre és működik, hogy az innováció és oktatás terén a szövetkezeti komplexumban történő tevékenységekhez kapcsolódjon. Ennek megfelelően az egyetemi fakultások a szövetkezeti tevékenységei körök (pénzügy, gyártás, kereskedelem, tudásipar) mentén szerveződve jelenleg a következők: Műszaki Kar (1946), Üzleti Kar (1960), Bölcsész-és Neveléstudományi Kar (1976), Gasztronómiai Kar (2011).  Az egyetem társadalmi részvétel és környezetvédelem iránti egyértelmű elköteleződését jeleníti meg az oktatási modellje, mely egy olyan kapcsolati hálóra épít, aminek mind az oktatási intézmények, mind a Mondragon-körüli cégek, intézményrendszerek szerves részét képezik. Ez az organikus együttműködés garantálja a társadalmi hozzáférést, a továbbképzések korszerűségét, a gyakorlat, elmélet, kutatás és innováció találkozásának lehetőségét.  

A Gasztronómiai Kar épülete. A kép forrása: https://www.mondragon-corporation.com/en/history/page/2/

 

Az egyetemen a 2015-ös adatok szerint 5200 hallgató tanul, (4440 alapszakos, és 760 mesterszakos), 378 oktató oktat, míg az adminisztratív állomány 140 fő. A képzés kínálatban (2017-es adat) 116 alap 16 mester, és 3 doktori képzés szerepel. 

Fenntartását tekintve az egyetem önfenntartó. A bevételi szerkezet 42%-át a diplomás képzésekből, 5,8%-át továbbképzésekből származó, 27,5%-át állami támogatáson nyert, 9,5%-át állami támogatás (nem nyert) bevételek teszik ki, míg 15,5% cégek támogatásából, 10% pedig egyéb forrásokból folyik be. 

A karok közül 3 szövetkezetként működik, míg egy alapítványi fenntartású. A szövetkezeti tagdíj 14-15 ezer euró, a nyereségrészesedés pedig az éves bér 3-6%-a. Az oktatók 90%-a más szövetkezetben is dolgozik. 

Az irányítás az egyetemen három szerv köré szerveződik. A közgyűlés, melynek tagsága a karok képviselőiből (30 fő), együttműködő partnerek képviselőiből (6 fő) illetve az egyetemi szövetkezet képviselőjéből (1 fő) áll. A közgyűlés feladata az üzleti tervek elfogadása. A közgyűlésen kívüli további szerv az Irányító Testület, mely a karok által választott 12 képviselőből és a partnerek általa delegált 5 főből áll, illetve a Végrehajtó Testület, melyet a rektor, rektorhelyettesek, dékánok és igazgatók alkotnak. 

Ettől az irányítási modelltől eltér a Műszaki Kar, ahol a Közgyűlésen, Irányító és Végrehajtó testületen túl egy negyedik szerv, a munkavállalói érdekképviselt delegáltjaiból álló Társadalmi Tanács is részét képezi az irányításnak. 

 

Az Escuela Profesional tanárai és diákjai Brüsszelben (1958). A kép forrása: https://www.mondragon-corporation.com/en/history/

 

Források: 

 

(Serdült Sára)