Hogyan lehet csatlakozni?

Újegyetem felhívás

Az Újegyetem koncepciójának megvalósítása érdekében célunk egy önszerveződő, nyitott, kooperatív, tanulás- és kutatáscentrikus formában működő oktatói-kutatói-alkotói közösség létrehozása. Jelenleg a formálódás előtti állapotban vagyunk, ezért szükség van a leendő közreműködők segítségére is, akik becsatlakoznának az előkészítői, szervezői munkába. Várjuk különösen azokat, akik saját tudomány- vagy alkotói területüket majd szívesen hasznosítanák közösen kialakított, komplex vagy interdiszciplináris területeken, hogy a különféle humán, természettudományos, művészeti, műszaki, jogi, gazdasági stb. összetételű csoportok új megközelítéseket tudjanak kidolgozni képzési programok és kurzusok formájában. A kezdeményezés nyitott mind hazai, mind határon túli, intézményi keretek között és függetlenül tevékenykedő kollégák felé egyaránt.

Kinek van kedve, mersze becsatlakozni?

Alakulóban vagyunk, keressük a közreműködőket és a témákat. Kihasználjuk a helyfüggetlenséget, nemcsak most, de akár a későbbiekben is. Ezért a világ bármely részéről várjuk azokat, akik bekapcsolódnának a munkába. Mindenképpen olyan közreműködőket várunk, akik hajlandóak nyitni a saját érdeklődési területük mellett más irányokba is. Az Újegyetem emiatt különösen várja leendő
~ oktató-kutatóit, akik saját munkájuk mellett bevállalnak egy-egy, a fentieknek megfelelő kurzust, workshop-ot, mentorálást, esetleg képzési programok kidolgozását, szervezői munkát;
~ hallgató-kutatóit, akik területeket jelölnek ki a továbbiakhoz, és akik aktív részvételükkel támogatják majd a rendszer működését.
~ mecénásait is, akik támogatásukkal kifejezik, hogy tiszteletben tartják azt a munkát, amit végzünk.

Emellett várjuk azokat is, akik szakértelmüknek megfelelő munkájukkal, tudásukkal segítenék az előkészületet.

Ha érdekel, jelentkezz!