Kik vagyunk?

Az újegyetem ötletgazdái olyan egyetemi polgárok, akik különféle okoknál fogva nem tudtak azonosulni sem az eddigi felsőoktatási rendszer szűkös kereteivel, sem pedig a felsőoktatásra váró egyoldalú átalakítással. A kezdeményezés egészen konkrétan a Pécsi Tudományegyetem modellváltásáról szóló szenátusi döntésének napján indult el azon oktatóinak körében, akik egészen vegyes – humán, műszaki, művészeti, természettudományos, ökológiai, jogi – szakterületeken kutatnak és tanítanak vagy ötleteik lennének rá, hogy ezeket a területeket valamiképp összekapcsolják. Feladatuk nehéz, hiszen nemcsak az intézményi fogalmakat, hanem önmaguk abban betöltött szerepét is újra kell definiálniuk. Az újegyetem formálódásával szép lassan más területekről is kapcsolódni kezdtek szakemberek, művészek, és velük együtt keressük azokat a területeket, amelyeken kisebb-nagyobb képzési programokat tudunk elindítani a közeljövőben.

A kezdeményezés nyitott és helyfüggetlen – mi magunk is online eszközökkel kommunikálunk –, és a tervek szerint helyfüggetlen módon is lehet majd becsatlakozni a munkába a későbbiekben.

Ez a bejegyzés pedig egész jól körülírja, hogy milyenek is vagyunk.