Beszélgetéssorozat az Újegyetem szervezésében.
Első alkalom: május 10. 19:00, online premier az Ú1 youtube csatornáján.
 
 
Az elmúlt másfél évben a bőrt, ami a külvilággal érintkezik és folyamatos kommunikációban alakul, maszkra, a fertőtlenítő hagyta tisztaság érzetére és gumikesztyűre cserélte a társadalom számottevő része. A korábbi szabad mozgástér összezsugorodott, kénytelenné váltunk egymás nonverbális kommunikációjából és tekintetéből olvasni és túlkiabálni a maszkon elrekesztett hangunkat. A fizikai távolság leküzdésére az élő vizualitást a képernyőre cseréltük, míg az érintés vágya sokszor a képzeletben igyekezte túlélni az elszigeteltséget. Mindezen jelenségek csak kiragadott példái annak a kommunikációs spektrumnak, amihez alkalmazkodva újramedializált testképek milliói keringnek most közöttünk. Az oltott test, a covid-os, a félelemmel, szorongással telített testben emberek milliói szembesülnek a fizikai valóság énképet formáló következményeivel. A belső konfliktus legyen enyhe vagy viharos a felelősség és érzések között keresi a megoldást, a túlélés lehetőségeit.
A mikroszkopikus veszélyeztetettségre adott válaszok a félelem-kommunikáció által önkéntes és önkéntelen feladásba sodortak bennünket, miközben az emberi természet megszorítások nélkül mindenkor a sokszínűség fenntartásában érdekelt. A fizikai-szellemi-lelki egészség létfeltétele a diverzitásban cirkulálódó én- és testkép. Mi történik, ha az ember egy nagyobb ívű folyamat részeként észrevétlenül azzal találja magát szembe, hogy csak az előre csomagolt testképek közül választhat?
A tudattalannak hitt testemlékezet őrzi a járvány okozta változások lenyomatait, a test tudatát mégis nekünk kell felébreszteni ahhoz, hogy meglássuk hogyan változott testképünk az elmúlt időben.
Különböző terület kutatóit kértük fel, osszák meg meglátásaikat, hogy különböző szempontok mentén inspiráljuk egymást önmagunk és a másik megértéséért, valamint reflexív viszonyt kialakítva fenntartsuk a szabad választás és tudás lehetőségeit.
Az első alkalommal Pilári Darinka és Kellner Balázs beszélgetnek.
>
Pilári Darinka testérzékeléstannal, improvizációs tánctechnikákkal foglalkozó kutató, táncos, az Újegyetem Cselekvő tér műhelyvezetője, a SZTE doktorjelöltje.
Kellner Balázs művészetfilozófus, a különböző tudományos elméletek közös nyelvi tudatának, valamint a társadalmi jelenségek és tudatállapotok kapcsolatának kutatója. Az Újegyetem Smarni műhelyvezetője, a MOME doktorjelöltje.
>
„A járvány rendkívül jó alkalom arra, hogy a test és tudat viszonyára rákérdezzünk és elkezdjük megismerni mind személyes szinten, mind kollektív szinten, majd megkérdőjelezzük és változtassunk azokon a rendszereken, amik olyan testképekkel dolgoznak, amelyek testidegenné váltak. A nagy kérdés az, hol marad az együttérzés saját testi valóságunk iránt, vagy mások megélt tapasztalatainak sokfélesége iránt? Milyen az az egészség iránti felelősségvállalás, ami alapvetően kiszervezett az egészség egyéni tudása, a test bölcsessége alól?” Pilári Darinka
 
„Lehet, kicsit erős ma már a kifejezés; de igen, egy olyan paranoid antropológiai állapotról beszélek, ami a kapitalizmus szellemében és eszközeivel azt eredményezi, hogy járvány ide vagy oda, de biodiverzitás helyett már csak olyan helyeink vannak (virtuális valóság), ahol az ember magával, pontosabban saját alternatíváival találkozhat. Ebben a természettől elszakadt kiborg-ökoszisztémában pusztán csak informatikai tartalmak, webdesignolt tárgyak vannak rajtunk kívül jelen, melyek csupán az emberi faj kézjegyét hordozzák a biodiverzitás teljes kizárásával.”
Kellner Balázs
borítófotó: RhythmosNoir
 
kapcsolódó facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1187614225000661

 

 

 

 

Műhelyelőadás-sorozatunk az Újegyetem kutatóinak aktuális témaköreibe vezet be, 45-45 percben.

Első alkalom: 2021. május 1. 20h

Program:

Kert-képzetek Mozgással megélt művészi és mű tereink

A kertművészet és parkművészet jelenkorunk egyik kulcsszereplője (lehet) a transzdiszciplinaritás, illetve az összproblematikusság feszegette kérdések megválaszolásában.  Kertjeink és parkjaink olyan magán és közterek, melyek az épített közegben természetközeliként, kitüntetett területként jelennek meg és végeláthatatlan gondolat- és tudományköröket mozgósítanak önnön diskurzusukkal.
Kiemelt jelentőségűvé vált dichotómikus megélésük: térkép segítségével látunk rájuk, de terüket csak belülről, mozgással élhetjük át - átvetülések és átjárások.
(Kovács-Parrag Judit)


Kép-szonifikáció weben

A kép-hang átjárások mindkét irányban (szonifikáció ill. vizualizácó) évszázados múltra és évezredes érdeklődésre tekintenek vissza nemcsak a művészet, de a kommunikáció és a természettudományok területén is: optikai hangszerek, telefax, vakok navigációja, computer vision-alapú installációk stb. A félóra programja: a kép-hang átjárásokról általában; lineáris és interaktív megközelítések összehasonlítása, a szemantikus / model-based megközelítésekkel karöltve; ezek webes (javascript + webaudio) megoldásai a fotó-szonifikációtól a hangos braille-betűkig. Ha van rá érdeklődés, akkor egy lehetséges Ú1 kreatív kódolás műhely is leágazhat innen.
(Kovács Balázs)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Itt lehet csatlakozni: https://zoom.us/j/95454197081?pwd=MnpQdUtyN3FzRWlwY0NXSURzdkt2dz09
Meeting ID: 954 5419 7081 // Passcode: u1muhely

 

A kapcsolódó Fb-esemény itt érhető el.

 

 
Ú1 kutatói műhelyek és kurzusok bemutatkozása
2021. április 10. szombat 19h

 
Az elmúlt hónapok során az Újegyetem oktatói és kutatói közössége megformálta a későbbiek során meghirdetésre kerülő képzési, kutatói programjait, valamint önálló kurzusait. Ez utóbbiak közül az este során három olyan kutatói műhelykurzust mutatunk be, amelyek bár kisebb időbeli kiterjedésűek, de tudományterületeiket illetően komplex és széleskörben kiterjeszthető jellegük folytán várják a hozzájuk kapcsolódó érdeklődőket.
 
A szóban forgó három tudás-műhely a hang, a szó és a mozgás köré szerveződik. Közös jellemzőjük, hogy sajátos módon egymást átfedő tudományterületeken – legyen az a hang és nyelv viszonya, érzékeléselmélet, tánc/mozgásfilozófia, neurológia és informatika kombinációja – az érzékszervek valóságalkotásban betöltött szerepét és lehetőségeit vizsgálják. A környezetünkkel viszonyrendszerbe került mozdulatok és benne az egyéni mozgatottság tényezőit olyan, az érzékszervekre ható folyamatok elemzésével tárjuk fel, amely révén az ismeretek nem tudományos kategóriák mentén, hanem tudáslehetőségekként épülnek ki, és melyeket a résztvevők, saját érdeklődési területeikhez kapcsolva, önmaguk szervezik elhivatottságuk részévé. Tehát a szakmaiság, önképzés és tudásszerzés építőelemeit a szakmai csoport alakítja ki és a résztvevő egyén rakja össze. Ezek a tudás-magvak mind összeilleszthetőek, mivel az általuk kijelölhető szakma vagy képesség nem mutat eleve elrendelt irányba.
 
Az est során 20-20 percben bemutatjuk az alábbi műhelykurzusokat:
  • Hangzó grammatika (zene és nyelviség, zene-nyelvi kódolások, statisztika, adatvizualizáció/-szonifikáció, hangképzés)
  • A cselekvő tér – A test-észlelet mint a tudásszerzés és alkotás helye (tánc/mozgásfilozófia, képzőművészet, építészet, fenomenológia, szociálpszichológia, kritikai kartográfia)
  • SmarniInterperszonális kartográfia (nyitott tematikájú szeminárium és multimédia-műhely)
 
A bemutatókat szabad beszélgetés és zenehallgatás követi a felvázolt témákhoz ill. a kezdeményezés koncepciójához illeszkedve.
Szeretettel várjuk azokat, akik résztvevőként bekapcsolódnának ebbe a munkába.
 
~ zoomlink: https://zoom.us/j/99274116605?pwd=ekF2R3ZlK05RTFlhcVVmN2pONVA1UT09 (Meeting ID: 992 7411 6605 // Passcode: u1)
 
*
 
Az Újegyetem egy szabadformátumú, alulról szervezett oktatói-kutatói-alkotói közösség, ami kurzusait, képzési programjait különböző tudományterületek képviselőinek együttműködésével alakítja.
 
(a fejlécként használt kép Fórizs Fanni festményének felhasználásával készült)
 
 
Felhívás az Ú1 mecenatúra csoport létrehozására
 
Az Újegyetem általános elve, hogy kutatói és hallgatói egyaránt érdekeltek legyenek a szakmai programok feltételeinek megteremtésében is, legyen az közösségi vagy megrendelésre készülő munka ill. forrásszerzés. Az Ú1 mecenatúra csoport ez utóbbi katalizálása végett jön létre. Ha segítenél a támogatásszerzésben, hogy a kurzusaink részvételi díjai alacsonyabbak legyenek, csatlakozz be!
 
A csoport céljai, hogy
  • hozzáférhetőbbé tegye az ú1 kurzusait ösztöndíj-programok szervezése és a kurzusok, képzési programok részvételi díjainak csökkentése ill.
  • új kutatási, oktatói, alkotói és egyéb szakmai projektek kezdeményezésének segítése ötlettervek támogatása által.
  • közvetett cél az Újegyetem szervezeti hálózatának erősítése, partnerek és kapcsolódó szervezetek bevonásával.
 
Tevékenységi körei: pályázatírás, forrásszerzés, tudástranszfer, munka-közvetítés.
 
A csoport működési formája: rendszeres konzultációk és feladat-egyeztetések; az eredmények kommunikációja.
 
A csoport nyitott: várjuk a fenti területeken, projektmenedzsment vagy adminisztráció terén jártas szakemberek mellett azokat is, akiknek ez a terület teljesen új, de a kurzusaink megvalósítása érdekében bekapcsolódnának ebbe a munkába.
 
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet:
 
 
 
 
(illusztráció: Fórizs Fanni)
 
 

 

 
Előadás-ajánló: Bali János matematikus-zeneszerző "Az FFT matematikája" című, március 1-jén tartott előadásána elérhető a következő linken: https://janosbali.com/wp/cikkek/fft/ -  egyrészt megtekinthető maga az előadás, másrészt pedig a hivatkozott és példaként használt Pure Data-patch-ek is letölthetőek.
 
"Zoom-os matekóra arról, hogy hogy működik az FFT (fast Fourier transform). Lesznek benne végtelen dimenziós terek, hatványsorok, komplex számok – csupa finomság, középiskolás matek szintjén emészthetőre főzve." (https://www.facebook.com/events/474593353901370)
 
 
 

2. oldal / 3